ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 17 октомври 2013
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 16.10.2013 година Витаминка АД Прилеп изврши откуп на: -58 сопствени обични акции по цена од 5.040,00 денари за една акција, преку 1 трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 16.10.2013 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - ВВ Тиквеш АД Скопје –26 обични акции - ГД Тиквеш АД Кавадарци –11 обични акции - Жито Караорман АД Кичево –49 обични акции