Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 16 јуни 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 15.06.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Алкалоид АД Скопје – 223 обични акции
- Тутунски комбинат АД Прилеп – 42 обични акции
- ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово – 42 обични акции
- Ветекс АД Велес – 30 обични акции