Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 16 мај 2023

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 15.05.2023 година Тетекс АД Тетово изврши откуп на 215 сопствени обични акции по цена од 2.880,00 денари за една акција, преку три трансакции.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 15.05.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Гранит АД Скопје - 10 обични акции
- Попова Кула АД Демир Капија - 140 обични акции
- ГД-Тиквеш АД Кавадарци - 8 обични акции
- Витаминка АД Прилеп - 4 обични акции
- Тутунски комбинат АД Прилеп - 105 обични акции
- ВВ Тиквеш АД Кавадарци - 79 обични акции
- АрцелорМиттал (ХРМ) АД Скопје - 300 обични акции
- Комерцијална банка АД Скопје - 65 обични акции
- Макстил АД Скопје - 2.218 обични акции