НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 16 мај 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 15.05.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Арцелормиттал Скопје (ЦРМ) АД Скопје –100 обични акции - Гранит АД Скопје –30 обични акции - Усје АД Скопје –100 обични акции - Алкалоид АД Скопје –50 обични акции - Аутомакедонија АД Скопје –300 обични акции - Уготур АД Скопје –283 обични акции - Стопанска Банка АД Скопје –37 приоритетни акции - Топлификација АД Скопје –20 обични акции