НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 16 април 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 13.04.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Алкалоид АД Скопје –350 обични акции; - Тетекс АД Тетово –15 обични акции;