Откуп на сопствени акции од котирани друштва
понеделник, 16 март 2020

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
 
На 13.03.2020 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на 100 сопствени обични акции и тоа:
-  60 акции по цена од 64.997 денари за една акција, преку 14 трансакции,
-   4 акции по цена од 64.999 денари за една акција, преку 1 трансакција и
-  36 акции по цена од 65.000 денари за една акција, преку 11 трансакции.