Продолжување на тргувањето на Берзата
понеделник, 16 март 2020

Ве известуваме дека согласно член 58а од Правилата за тргување на Берзата беше прекинато тргувањето на Берзата во 10:25:45 часот во времетраење од 60 минути. Тргувањето продолжи во 11:26 часот. Официјализација на денот на тргување ќе биде во 14:30 часот.