ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 16 март 2018
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 15.03.2018 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на: -18 сопствени обични акции по цена од 29.500,00 денари за една акција, преку четири трансакции. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 15.03.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Алкалоид АД Скопје –10 обични акции; - Фершпед АД Скопје –24 обични акции; - Жито Лукс АД Скопје –321 обични акции;