НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 16 март 2015
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 13.03.2015 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - РИК Силекс АД Кратово –225 обични акции - Реплек АД Скопје –20 обични акции - Алкалоид АД Скопје –908 обични акции - Адинг АД Скопје –100 обични акции - ТТК Банка АД Скопје–364 обични акции