ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 16 декември 2013
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 13.12.2013 година Скопски Пазар АД Скопје изврши откуп на: -20 сопствени обични акции по цена од 2.800,00 денари за една акција, преку 1 трансакција. На 13.12.2013 година РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје преку јавна берзанска аукција изврши откуп на: -58.904 сопствени приоритетни акции по цена од 39,00 денари за една акција, преку 1 трансакција. На 13.12.2013 година Лотарија на Македонија АД Скопје преку јавна берзанска аукција изврши откуп на: -15.000 сопствени приоритетни акции по цена од 393,00 денари за една акција, преку 1 трансакција. На 13.12.2013 година Лотарија на Македонија АД Скопје преку јавна берзанска аукција изврши откуп на: -1.000 сопствени обични акции по цена од 393,00 денари за една акција, преку 1 трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 13.12.2013 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Трикотажа Пелистер АД Битола –110 обични акции - Фершпед АД Скопје –9 обични акции - Макпетрол АД Скопје –14 обични акции