Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 16 октомври 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 13.10.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Тутунски Комбинат АД Прилеп- 117 обични акции