Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 16 јануари 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 15.01.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонски телеком АД Скопје – 469 обични акции