НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 16 јануари 2014
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 15.01.2014 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Оилко КДА Скопје-1.873 обични акции. - Тајмиште АД Кичево-356 обични акции.