Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 15 септември 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 14.09.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонски Телеком АД Скопје - 939 обични акции
- Рудници Бањани АД Скопје - 203 обични акции
- Либерти АД Скопје - 2.460 обични акции
- РЖ Услуги АД Скопје - 186 обични акции