ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 15 септември 2014
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 12.09.2014 година БИМ АД Свети Николе изврши откуп на: -7 сопствени обични акции по цена од 7.000,00 денари за една акција, преку 1 трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 12.09.2014 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - ОХИС АД Скопје –48 обични акции