Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 15 јули 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 14.07.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Алкалоид АД Скопје - 423 обични акции
- УСЈЕ АД Скопје - 58 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје - 11 обични акции
- Стопанска Банка АД Скопје – 3.480 обични акции