Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 15 јуни 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 14.06.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонски Телеком АД Скопје – 612 обични акции
- Стопанска банка АД Битола – 1 обични акции
- Комерцијална банка АД Скопје – 246 обични акции
- Фустеларко Борец АД Битола – 133 обични акции