НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 15 април 2016
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 14.04.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Кланица со ладилник АД Струмица –56 обични акции; - Оранжерии Хамзали АД Струмица –147 обични акции;