НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 15 март 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 14.03.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - РЖ Техничка контрола АД Скопје –12 обични акции - РЖ Економика АД Скопје –29 обични акции - Уготур АД Скопје –32 обични акции - РЖ Институт АД Скопје –8 обични акции - Македонски Телеком АД Скопје –439 обични акции - Макстил АД Скопје –678 обични акции - Арцелормиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје –590 обични акции - Арцелормиттал Скопје (ЦРМ) АД Скопје –983 обични акции - РЖ Услуги АД Скопје –250 обични акции