Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 15 февруари 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 12.02.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Македонски Телеком АД Скопје – 569 обични акции