Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 15 февруари 2019

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 14.02.2019 година Адинг АД Скопје изврши откуп на:
-1.000 сопствени обични акции по цена од 660,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 14.02.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Aлкалоид АД Скопје–21 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје–397 обични акции