НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 15 февруари 2016
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 12.02.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Фершпед АД Скопје – 36 обични акции