Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 15 декември 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 14.12.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонски Телеком АД Скопје - 329 обични акции