НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 15 декември 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 14.12.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Македонијатурист АД Скопје –303 обични акции