Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 15 ноември 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 14.11.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ОКТА АД Скопје - 71 обична акција
- Стопанска банка АД Скопје - 121 приоритетна акција