Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 15 октомври 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 14.10.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонски Телеком АД Скопје – 588 обични акции