Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 15 јануари 2024

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 12.01.2024 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонски Телеком АД Скопје - 390 обични акции