Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 15 јануари 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 14.01.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ОКТА АД Скопје–51 обични акции
- Стопанска Банка АД Скопје–1.500 обични акции