Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 14 септември 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 13.09.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ГД-Тиквеш АД Кавадарци - 13 обични акции
- Алкалоид АД Скопје - 210 обични акции
- Стопанска банка АД Скопје - 190 обични акции
- ВВ Тиквеш АД Кавадарци - 36 обични акции