Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 14 септември 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 11.09.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Рудници Бањани АД Скопје – 164 обични акции
- Тутунски Комбинат АД Прилеп – 91 обична акција
- Комерцијална Банка АД Скопје – 5 обични акции