НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 14 септември 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 13.09.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Гранит АД Скопје –271 обични акции - Стопанска Банка АД Битола –10 обични акции - Тутунски Комбинат АД Прилеп –114 обични акции - Комерцијална Банка АД Скопје –40 обични акции - ОКТА АД Скопје –33 обични акции