Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 14 јули 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 13.07.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Комерцијална Банка АД Скопје - 239 обични акции