Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 14 јуни 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 13.06.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Македонски Телеком АД Скопје – 567 обични акции