Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 14 јуни 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 11.06.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје – 21 обични акции
- Кланица со ладилник АД Струмица – 45 обични акции
- Оранжерии Хамзали АД Струмица – 119 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје – 20 обични акции
- Либерти АД Скопје – 673 обични акции
- Триглав Осигурување АД Скопје – 140 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје – 8 обични акции
- Уготур АД Скопје – 22 обични акции.