Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 14 јуни 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 13.06.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- РЖ Интертрансшпед АД Скопје – 23 обични акции
- Уготур АД Скопје - 25 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје – 599 обични акции