Откуп на сопствени акции
среда, 14 јуни 2017
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 13.06.2017 година Нова Стоковна куќа АД Струмица изврши откуп на: -41 сопствени обични акции по цена од 61.500,00 денари за една акција, преку две трансакции.