ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 14 мај 2018
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 11.05.2018 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на: -2 сопствени обични акции по цена од 29.799,00 денари за една акција, преку една трансакција. -4 сопствени обични акции по цена од 29.995,00 денари за една акција, преку една трансакција. -4 сопствени обични акции по цена од 29.999,00 денари за една акција, преку една трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 11.05.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Комерцијална Банка АД Скопје –156 обични акција; - Стопанска Банка АД Скопје –3.480 обични акции;