Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 14 март 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 13.03.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Хотели Метропол АД Охрид – 100 обични акции
- Макошпед АД Скопје – 100 обични акции
- Тетекс АД Тетово – 70 обични акции
- Гранит АД Скопје – 3.100 обични акции
- Попова кула АД Демир Капија – 1.100 обични акции
- Макстил АД Скопје – 530 обични акции.