НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 14 март 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 13.03.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Уготур АД Скопје –28 обични акции; - Стопанска Банка АД Скопје –24 приоритетни акции; - Топлификација АД Скопје –2 обични акции; - НЛБ Банка АД Скопје –2 обични акции; - ФЗЦ 11 Окромври АД Куманово –1 обични акции; - Макпетрол АД Скопје –20 обични акции;