Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 14 февруари 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 13.02.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Пелистерка АД Скопје – 53 обични акции