ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 14 декември 2017
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 13.12.2017 година Жито Полог АД Тетово изврши откуп на: -2.240 сопствени обични акции по цена од 2.000,00 денари за една акција, преку една системска блок трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 13.12.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Макстил АД Скопје –90 обични акции - РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје –4 обични акции - РЖ Економика АД Скопје –4 обични акции - Уготур АД Скопје –5 обични акции - Стопанска Банка АД Скопје –4 приоритетни акции - Арцелормиттал Скопје (ЦРМ) АД Скопје –131 обични акции - РЖ Услуги АД Скопје –31 обични акции - РЖ Институт АД Скопје –7 обични акции - Арцелормиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје –78 обични акции