НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 14 декември 2016
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 13.12.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Македонски Телеком АД Скопје –611 обични акции; - ТТК Банка АД Скопје –70 обични акции; - Сковин АД Скопје –10 обични акции; - ДС Смитх АД Скопје –250 обични акции; - Осигурување Македонија-ВИГ АД Скопје –250 обични акции; - Макпетрол АД Скопје –10 обични акции; - Скопски Пазар АД Скопје –50 приоритетни акции; - Метропол АД Охрид –210 обични акции; - ГД Тиквеш АД Кавадарци –13 обични акции; - Топлификација АД Скопје –95 обични акции;