Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 14 ноември 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 11.11.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Комерцијална банка АД Скопје - 10 обични акции
- Гранит АД Скопје - 304 обични акции
- Македонијатурист АД Скопје - 450 обични акции
- Ветекс АД Велес - 21 обични акции