НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 14 ноември 2014
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 13.11.2014 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - РЖ Економика АД Скопје –15 обични акции - Топлификација АД Скопје –400 обични акции - Сковин АД Скопје –134 обични акции - Трансбалкан Гевгелија АД Гевгелија –2 обични акции