Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 14 јануари 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 11.01.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ЗК Пелагонија АД Битола–50 обични акции