Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 13 септември 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 12.09.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонски Телеком АД Скопје –758 обични акции
- Гранит АД Скопје – 15 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје – 100 обични акции
- Бетон АД Скопје – 37 обични акции
- Макстил АД Скопје – 30 обични акции