Исклучување од котација на акциите издадени од РЖ Институт АД Скопје
вторник, 13 јули 2021

Одборот на директори на Македонската берза на седницата одржана на 12.07.2021 година донесе одлука за исклучување од котација на акциите издадени од РЖ Институт АД Скопје, поради стечај на друштвото. Акциите издадени од РЖ Институт АД Скопје ќе бидат исклучени од котација на Официјалниот пазар на Берзата (Берзанска котација), почнувајќи од 14.07.2021 година (Среда).