Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 13 јуни 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 12.06.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Стопанска банка АД Скопје – 4 приоритетни акции
- АрцелорМиттал (ЦРМ) АД Скопје – 410 обични акции
- РЖ Интитут АД Скопје– 6 обични акции
- АрцелорМиттал АД Скопје (ХРМ) –386 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје - 24 обични акции
- РЖ Интертрансшпед АД Скопје–25 обични акции
- Макстил АД Скопје – 60 обични акции
- Уготур АД Скопје - 27 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје–10 обични акции
- Макпетрол АД Скопје–62 обични акции
- РЖ Услуги АД Скопје - 206 обични акции