Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 13 мај 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 12.05.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Дебарски Бањи АД Дебар – 31 обична акција
-Гранит АД Скопје – 336 обични акции
-Македонски Телеком АД Скопје – 747 обични акции