Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 13 мај 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 10.05.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово – 131 обични акции